منابع ارشد

جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد 95-96
 
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
منابع ارشد > ارشد کشاورزی > منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه سراسری
 
سه شنبه ۱ شهریور۱۳۹۰

منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، منابع ارشد بیوتکنولوژی، سوالات آزمون ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، فروش جزوات ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
جزوات کارشناسی ارشد 92 گروه یک از چهار
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد 93-92
منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟
کد رشته امتحانی دانشگاه دولتی، سراسری  ۱۳۲۴
کد رشته امتحانی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۰۳۲۲
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دارای دروس (زبان عمومی و تخصصی،ژنتیک،بیوشیمی-آفات و بیماریهای گیاهی- فیزیولوژی گیاهی-اصول اصلاح نباتات)
محتویات بسته آموزشی رشته بیوتکنولوژی در کشاورزی گروه یک از چهار:

جزوات ژنتیک ضریب ۳  شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۱- جزوه اصول ژنتیک دکتر صمدی یزدی و طباطبایی ۵۰ صفحه دستنویس(یا میتوانید کتاب یزدی صمدی"اصول ژنتیک"رامطالعه نمایی).(کد۲۵/۱بیوتکنولوژی)
۲- جزوه اصول ژنتیک   دکتر میرلوحی و مهندس عباس اسماعیل زاده مقدم  دانشگاه اصفهان   ۱۷۲ صفحه  (کد ۸۶/۲بیوتکنولوژی)
۳- جزوه اصول ژنتیک  دکتر ولی زاده-دکتر اصغری دانشگاه تبریز ۷۹ ص(کد ۷۹/۳بیوتکنولوژی)
** جزوه ژنتیک اصلاح نباتات پارسه  منابع استفاده شده در این جزوه : ژنتیک انتشارات فاطمی ،ژنتیک یزدی صمدی و ولی زاده تهران، اصول زنتیک کاظمی انتشارات عمیدی ،اصول ژنتیک  ب.یزدی صمدی و ا. طباطبایی تهران، آشنایی با ژنتیک  کمی  ترجمه م.ولیزاده و م.مقدم ،جزوه ژنتیک م.امیدی  دانشگاه تهران ۱۴۱ صفحه
** تست ژنتیک سوالات سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۷۸ با پاسخ تشریحی آزاد و سراسری ۸۲صفحه(کد۰۰۴۱/بیوتکنولوژی)
** ژنتیک تست با پاسخ تشریحی سالهای ۱۳۷۸ تا ۸۷   ۴۱صفحه
** ژنتیک کشاورزی   تست و خلاصه مباحث  دیباگران تشریحی ۱۴۸ صفحه آزاد و سراسری
** کتاب ژنتیک استنسفیلد
** ۲۰۰ صفحه اول زیست شناسی سلولی و مهندسی ژنتیک گیتی امتیازی

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند. (میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

اصول اصلاح نباتات ضریب ۳ شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۴- جزوه اصلاح نباتات دکتر محمد مقدم  دانشگاه تبریز  ۱۰۲ صفحه (کد۵۱/۴بیو)
۵- جزوه اصول اصلاح نباتات  دکتر فخرمیرلوحی و مهندس عباس اسماعیل زاده مقدم دانشگاه اصفهان  ۱۷۲ صفحه (کد ۸۶/۵بیو)
۶- جزوه اصول اصلاح نباتات   حسن زینالی             دانشگاه تهران   ۱۸۴ صفحه (کد ۹۲/۶بیو)
۷- جزوه اصول اصلاح نباتات  دکتر علیرضا مطلبی آذر دانشگاه تبریز    ۱۵۴صفحه تایپ (کد۷۷/۷بیو)
۸- جزوه اصول اصلاح نباتات  دکتر محمدی               دانشگاه تهران  ۲۸۴ صفحه (کد۱۴۲/۸بیو)
** جزوه اصلاح نباتات  قسمت روشهای اصلاح گیاهان زراعی +سوالات سراسری ۷۹،۸۰،۸۱ با جواب تشریحی ۲۸ صفحه تایپ  ماهان
** جزوه اصول اصلاح نباتات   تست ارشد با پاسخ تشریحی ۸۷ تا ۷۸  ۸۲صفحه (۰۰۴۱/بیو)
** کتاب اصلاح نباتات در گیاهان زراعی با حل تشریحی سوالات پوران پژوهش  کد:۱۲۵
** جزوه تست زبان تخصصی  اصلاح نباتات    ۱۶ صفحه


بیوشیمی ضریب۲ شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۹- جزوه بیوشیمی  منابع (آنزیم و متابولیسم قندهی چربی-چرخه ها-زندگی گیاه سبز-فتوسنتز) دکتر لسانی دانشگاه تهران ۹۴صفحه (کد۴۷/۹بیو)

**بیوشیمی گرایش اصلاح نباتات،زراعت،علوم و تکنولوژی بذر 248 صفحه ماهان  دارای قسمتهای زیر میب اشد: کربوهیدراتها+تست سراسری 81 تاسال1385با پاسخ تشریحی
متابولیسم کربوهیدراتها+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
ترمودینامیک در بیوشیمی+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
ویتامین ها+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
چربی ها+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
متابولیسم چربیها+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
اسیدهای آمینه+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
متابولیسم ترکیبات ازت دار+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
آنزیمها+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1385
پروتئین سازی+تست های سراسری سالهای 1381 تا 1388 باپاسخ تشریحی

** جزوه بیوشیمی 1    سنبلی                    92 صفحه تایپ
** جزوه بیوشیمی 1    خانم پورمولایی         162 صفحه دستنویس
** جزوه بیوشیمی 1    شهابی                    76 صفحه دستنویس
** جزوه بیوشیمی 1    سعیدی                   202 صفحه
** تست بیوشیمی ارشد سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۷۸ با پاسخ تشریحی ۸۳صفحه(کد۰۰۴۱/بیو)
** کتاب مبانی بیوشیمی کشاورزی   دکتر محمد صفری
** کتاب بیوشیمی لنینجر در صورت داشتن وقت کتاب بسیار سنگین و پرحجمی میباشد.


فیزیولوژی گیاهی ضریب۲ شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۱۰- فیزیولوژی گیاهان زراعی کتاب دکتر کوچکی-دکتر غلامحسین سرمدنیا دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۵ ص(کد ۱۰۰/۱۰بیو)
۱۱- جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی  پارسه                ۱۴۰صفحه (کد۷۰/۱۱ بیو)
۱۲- جزوه فیزیولوژی گیاهی  سنجش و دانش           ۴۶ صفحه (کد۲۳/۱۲ بیو)
** جزوه فیزیولوژی گیاهی  قسمت فتوسنتز و تنفس  ۴۰صفحه تایپی   ماهان   
** فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتر شکیبا دانشگاه تبریز ۱۵۴صفحه دستنویس (کد۰۰۷۷/بیو)
** کتاب فیزیولوژی گیاهی  تایز و زایگر
** کتاب مقدمه ای بر فیزلولوژی گیاهی احسان زاده و احمدی  جلد اول و دوم
** فیزیولوژی گیاهی  تست ارشد ۸۷ تا ۷۸  با پاسخ تشریحی ۴۱صفحه(کد۰۰۴۱/بیو)
** فیزیولوژی گیاهی دکتر روزرخ  ۸۸ صفحه (کد۰۰۴۴/آزاد) دستنویس جزوه دانشگاه آزاد
** فیزیولوژیک در گیاهان زراعی (فیزیولوژی گیاهان زراعی) دکتر صفرزاده دانشگاه آزاد واحد رشت ۳۸صفحه دستنویس (کد ۱۹/آزاد)
** فیزیولوژی دکتر صفرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  ۱۳۴ص دستنویس (کد۶۷/آزاد)
** فیزیولوژی گیاهی اسدی    
90صفحه تایپ

آفات و بیماریهای گیاهی ضریب ۲ شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۱۳- جزوه حشره شناسی عمومی   دکتر علی نقی میر مویدی  دانشگاه رازی ۲۴۸ص(کد۱۲۴/۱۳بیو)
۱۴- جزوه حشره شناسی عمومی   خلاصه مطالب + تست  ۲۰صفحه  کد۱۰- پ/بیوتکنولوژی
۱۵- جزوه آفات گیاهی                    خلاصه مطالب + تست   ۴۴ صفحه ک ۲۲- پ/بیوتکنولوژی
۱۶- جزوه بیماری های مهم درختان میوه دکتر بنی هاشمی ۸۰صفحه دستنویس  (کد۴۰/۱۶بیو)
۱۷- جزوه بیماری های میوه    دکتر ایزدپناه   دانشگاه شیراز ۱۰۰صفحه (کد۵۰/۱۷بیو)
۱۸- جزوه بیماری های زراعی   دانشگاه شیراز   ۷۴ صفحه تایپ  (کد۷۴/۱۸بیو)
** بیماری های گیاهی   خلاصه مطالب + تست   ۲۴ صفحه  کد ۲۴- پ
** بیماری شناسی گیاهی خلاصه مطالب + تست  ۱۲ صفحه کد ۱۲ - پ
** بیماری های درختان میوه  دانشگاه شیراز  ۲۶ صفحه (کد ۱۳/۱۴بیوتکنولوژی)
** بیماری شناسی مقدماتی    دانشگاه شیراز    ۲۹۸ صفحه تایپ (انتخابی)(کد۰۰۱۴۹/بیو)
** بیماریهای گیاهی دکتر کهراریان 78صفحه  دستویس خوب  کد:39/بیو
** تست سراسری سال ۱۳۸۷  شناخت و اصول مبارزه با آفات  ۸صفحه(کد۰۰۴/بیو)
** آفات و بیماریهای گیاهی  تست ارشد  سالهای ۸۷ تا ۷۸  با پاسخ تشریحی  ۸۲صفحه(کد۰۰۴۱/بیو)
** قارچ شناسی  مقدماتی  بهرام شریف نبی   ۱۲۸ صفحه تایپ(انتخابی)

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب۲ شامل جزوه های اساتید مهم + کتب مفید:
۱۹- زبان تخصصی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دیباگران ۸۲ص(کد۴۱/۱۹بیو)
۲۰- تست زبان تخصصی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی سراسری وآزاد ۵۲ص(کد۲۶/۲۰بیو)
۲۱- تست زبان تخصصی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی جهاد دانشگاهی  (سراسری سالهای ۱۳۸۰ ،۱۳۸۲،۱۳۸۳،۱۳۸۴ ) و دانشگاه آزاد اسلامی  سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۲۲- واژه نامه بیوتکنولوژی در کشاورزی  تخصصی  ۷صفحه(کد۷/۲۲بیو)
** زبان عمومی  کلیه رشته ها    کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴/بیو)
** زبان عمومی کلیه رشته ها  کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی ... سنجش تکمیلی  گرامر سطوح میانی و پیشرفته  زبان انگلیسی   ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** تست زبان تخصصی انگلیسی ۷۸ تا ۸۷ ارشد با پاسخ تشریحی ۴۱صفحه(کد۰۰۴۱/بیو ، زبان)
** تست های ریاضی عمومی سنجش ودانش گروه مولفین ۲۶۲ص(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
** زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد) سنجش و دانش   گروه مولفین   کارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
** ریاضیات پارسه  مجموعه دورس عمومی 111 صفحه(معادلات دیفرانسیل،ماتریسها،بردارها،اعداد مختلط،خط و صفحه،بسط ها،توابع،انتگرال،دنباله و سری،مشتق و کابرد آن،مجانب،حدوپیوستگی،تابع...).
** جزوه بیوتکنولوژی گیاهی  علیرضا اطمینان  90صفحه تایپ   کد:45/00


نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی:
۲۳- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ هر درس ۶ مورد بصورت مجزا سوالات ارائه شده است در کتاب  برای نوشتن کتاب فوق از ۴۴ منبع استفاده شده است کد:۲۴۶  کتاب کرشمه
۲۴- نمونه سوال ارشد سراسری سال  ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (تست آزمون ورودی سال ۹۰ و ۹۱ بیوتکنولوژی در کشاورزی - کد ۱۳۲۴) ۲۶ صفحه (کد۱۳/۲۴بیو)
** سوالات تست سراسری دانشگاه دولتی کنکور سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با پاسخ کلیدی  ۹۴صفحه (کد۰۰۴۷بیو)
** مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندی کشاورزی-بیوتکنولوژی در کشاورزی کد:۱۳۲۴ دارای دروس(زبان عمومی و تخصصی-ژنتیک -بیوشیم -آفات و بیماریهای گیاهی- فیزیولوژی گیاهی-اصول اصلاح نباتات)سوالات تست سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۸چاپ۱۳۸۸ ۱۱۸صفحه(کد۰۰۵۹/بیو)
** سوالات ارشد دانشگاه آزاداسلامی بیوتکنولوژی در کشاورزی + سوال آزمون ۹۱ آزاد

۲۴- مبانی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران بصورت پاورپوینت  پرینت شده۷۶ص (کد۳۸/۲۴بیو)

جزوات ارشد دانشگاه ازاد و دانشگاه سراسری هر دو موجود است.

۲ - نمونه سوال دکتری نیمه متمرکز ۹۰ و ۹۱ موجود است. شامل سوالات زبان انگلیسی + سوالات استعداد تحصیلی + سوالات مواد امتحانی تخصصی  + جزوات و منابع دکتری نیمه متمرکز دولتی بیوتکنولوژی در کشاورزی موجود است.

۳ - نمونه سوال دکتری بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی از اولین آزمون تا آخرین آزمون  + جزوات و منابع دکتری یوتکنولوژی دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات  کلیه گرایشها

                                          با آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
                                     سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
                         آزمون های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری

منابع ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی

منابع ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی - ارشد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی  برای خرید و تهیه این بسته های آموزشی ، با شماره تلفن های مدیران فروش فروشگاه تماس حاصل فرمایید. این بسته به صورت پست پیشتاز، سفارشی برای داوطلبان ارسال میشود.

ارشد رشته مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی  کد رشته امتحانی ارشد ۵۰۳۲۲  دانشگاه آزاد اسلامی

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی  دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی در زمینه های ژنتیک مولکولی، کشت بافت، میکروبیولوژی، بیوشیمی، اصلاح نباتات، و مهندسی ژنتیک می باشد.

برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی  فروش جزوات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری بیوتکنولوژی در کشاورزی 91 (جزوات تایپی دست نویس) کنکور 1391  جزوات و منابع کارشناسی ارشد سراسری بیوتکنولوژی در کشاورزی

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری:

شامل( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه سراسری با جواب کلیدی)

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی:
شامل( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+ مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد|با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

خبر ویژه: قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت:
جزوات جدیدی به این مجموعه اضافه شده است و به علت وجود رشته های متعدد در حال حاضر قادر به درج اسامی جزوات جدید بر روی سایت منابع ارشد نیستیم. برای اطلاع از این جزوات جدید تماس بگیرید.
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات ارشد دکتری

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.


برچسب‌ها: منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی, منابع ارشد 92, جزوه ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, بسته ارشد 92, منابع کنکور ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93
سایر سایت ها
راهنمای خرید منابع و جزوات
1- دریافت قیمت : ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
-- دریافت قیمت : ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
ارسال پیامک: ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰
2- پرداخت مبلغ به حساب یا کارت
3- اطلاع دادن آدرس، کدپستی،تلفن ثابت،اطلاعات واریز
تمامی حقوق محفوظ است © منابع ارشد | منابع کارشناسی ارشد 95-96