منابع ارشد

جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد 94
 
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
منابع ارشد > ارشد کشاورزی > منابع ارشد آبخیزداری 94
 
دوشنبه ۳۱ مرداد۱۳۹۰

کار‌شناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری مرتعداری 94  کد۱۳۰۱
مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
منابع ارشد آبخیزداری ، منابع ارشد مرتعداری ، جزوات ارشدآبخیزداری
منابع کار‌شناسی ارشد آبخیز داری ، آبخیزداری دوره کار‌شناسی ارشد گزوه کشاورزی
جزوات دانشگاه آزادوسراسری ارشد مرتعداری و ارشد آبخیزداری
سوالات آزمون دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد هر دو رشته

جزوات و منابع ارشد آبخیزداری : فروش جزوات و منابع ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران، دانشگاههای تهران و موسسات تهران و دانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر شامل: (جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد)
کد رشته آزمون سراسری ۱۳۰۱
کد رشته امتحانی دانشگاه آزاد آبخیزداری ۵۰۵۱۹

- لیست جزوه‌های بسته آمادگی آزمون کار‌شناسی ارشد آبخیزداری با معرفی کتابهای مهم این رشته +سوالات آزمون ارشد چند سال گذشته همراه با مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش
-محتویات بسته آموزشی رشته آبخیزداری گروه seniorresources:

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه‌ای) هستند و شما در صورت نیاز آن‌ها را انتخاب می‌کنید. بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته‌ایم را جزء منابع آزمون ارشد می‌دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده‌ایم.
جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها می‌باشد. که همگی قابل گلچین کردن می‌باشند. (می‌توایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید)

حفاظت خاک وآبخیزداری با ضریب ۳: - جزوه حفاظت خاک  دانشگاه تهران
- حفاظت خاک     دیباگران ۱۶صفحه پشت ورو (کد۸/۶آ)
- جزوه آبخیزداری  دانشگاه تهران

مرتعداری با ضریب ۲ : - جزوه مرتعداری  دانشگاه تهران
- جزوه مرتعداری   دیباگران  ۲۴صفحه (کد۱۲/۷آ)
- جزوه مرتعداری و آزمایشگاه خانم دکتری بهاره یوسفی ۲۲ صفحه دستنویس کد: ۱۱/۰۰
- جزوه مرتعداری خانم یوسفی ۵۲ صفحه دستنویس خوب کد: ۲۶/۰۰
- جزوه مرتعداری مهدس یوسفی ۶۴ صفحه دستنویس خوب کد: ۳۲/۰۰
- جزوه مرتعداری دکتر ارزانی
** کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم (تهیه از کتابفروشی‌ها)
** کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
** کتاب پایش برای اکولوزی و حفاظت
** کتاب مرتعداری  (دکتر مصداقی)

هیدرولوژی کاربردی با ضریب ۲: - جزوه هیدرولوژی کاربردی دانشگاه تهران
- جزوه هیدروژئولوژی دکتر محمد مهدوی سال ۸۴ تایپ د. تهران ۱۷۶ صفحه (کد۸۸/۱آ)
- جزوه هیدرولوژی مبانی آب و هوا‌شناسی ۶۶ صفحه (کد۳۳/۲آ G)
- جزوه هیدرولوژی دیباگران ۵۸صفحه (کد۵۸/۳آ)
- جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده ۴۶صفحه تایپ کد: ۲۳/۰۰
- جزوه هیدرولوژی مهندس اسماعیل‌زاده با ۳منبع: Applied Hydrology vent e chow، هیدرولوژی کاربردی دکتر علیزاده، هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱و۲ ۲۶صفحه دستنویس خوب کد: ۱۳/۰۰
- جزوه هیدرولوِژی مهندسی مهندس یعقوبی منابع: هیدرولوژی کاربردی علیزاده، هیدرولوژی مهندسی عباس افشار، هیدرولوژی کابردی محمد مهدوی ۶۲صفحه کد: ۳۱/۰۰
- جزوه هیدرولوژی آقای لطفی فر ۸۶صفحه دستنویس خوانا کد: ۴۴/۰۰
- جزوه هیدرولوژی بهروز یعقوبی منابع مورد استفاده برای این جزوه: هیدرولوژی مهندسی تالیف حمید رضا صفوی دانشگاه صنعتی اصفهان - سیمافر - عباس افشار، هیدرولوژی کاربردی تالیف محمد نجمایی-امین علیزاده-محمد مهدوی، هیدرولوژی آبهای سطحی حمیدرضا بهبهانی، علی اصغر موحد دانش، جزوه مهندسی منابع آب ناصر رستم افشار ۲۸صفحه کد: ۱۴/۰۰
**کتاب هیدرولوژی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و هیدرولوژی عمومی دکتر مهدوی (از کتابفروشی‌ ها )
**کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده اگر وقت داشتید (تهیه از کتابفروشی‌ها).

ژئومورفولوژی و زمین‌ شناسی با ضریب ۳ : - جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
- جزوه زمین‌ شناسی دانشگاه تهران
- جزوه زمین‌ شناسی پارسه
- جزوه ژئومورفولوژی سنجش و دانش سنجش از دور ۶۸صفحه (کد۳۴/۴آ)
- جزوه ژئومورفولوژی ۳۸ صفحه منابع: عیوضی، خیام، محمودی تهران (کد۱۹/۵آ)
**کتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی جلد۲

جامعه‌شناسی روستایی با ضریب ۲ : - جزوه جامعه‌ شناسی روستایی  دانشگاه تهران
- جزوه جامعه‌ شناسی روستایی  دیباگران ۴۸صفحه (کد۹/۲۴آ)

زبان عمومی و زبان تخصصی آبخیزداری با ضریب ۲: - جزوه زبان عمومی آبخیزداری
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ ها کد۲۱۰ (کد۰۰۱۰۴)
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ ها پارسه
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی... سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

زبان تخصصی آبخیزداری : - جزوه زبان تخصصی ارشد آبخیزداری

سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد آبخیزداری : - مجموعه سوالات کار‌شناسی ارشد آبخیزداری
- تست کنکور سراسری آبخیزداری و بیابان زدایی ۱۳۸۴تا۱۳۹۰ پاسخ کلیدی ۱۱۰صفحه (کد۴۶/۱۱آ)
- تست کنکوری سراسری مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی کد ۱۳۲۳ (سال ۱۳۸۸ این دو رشته جداگانه دفترچه صادر می‌شود) دارای مواد امتحان (زبان عمومی و تخصصی-ژئومورفولوژی-حفاظت خاک-هیدرولوژی-مرتع داری-خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک) ۱۳۸۸ ۱۸صفحه با پاسخ کلیدی (کد۹/۱۲آ)
- تست آبخیزداری، فرسایش، و حفاظت خاک دیباگران ۱۲۸صفحه (کد۶۴/۱۳آ)
- تست ۴گزینه‌ای با پاسخ تشریحی آزاد و سراسری آبخیزداری و فرسایش و حفاظت خاک ۲۵۶صفحه
- تست ۴گزینه‌ای سراسری سالهای ۷۹تا۸۴ و دانشگاه آزاد اسلامی ۸۲تا۱۳۸۴ تشریحی ۲۷۸صفحه
- سوالات تست آبخیزداری (خاک، حفاظت خاک، آبخیزداری، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی آبی و بادی) ۴۸۰ صفحه

در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) به صورت جداگانه نیز وجود دارد. سوالات آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی 94
سوالات آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه
سوالات آزمون کارشناسی ارشد منابع طبیعی
سوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی
سوالات آزمون کارشناسی ارشد هنر
سوالات آزمون کارشناسی ارشد سایر رشته ها
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست جمهوری اسلامی ایران

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.

منابع ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز   منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری

با معرفی کتابهای مهم این رشته+سوالات آزمون ارشد چند سال گذشته همراه با مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش.

گرايش هاي رشته مرتع و آبخيزداري در مقطع كارشناسي ارشد (توضيح : گرايش‌هاي اول تا سوم اختصاصي رشته مرتع و آبخيزداري مي‌باشند و ساير گرايش‌ها از رشته‌هاي ديگر نيز دانشجو مي‌پذيرند)

فروش جزوات و منابع ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران ودانشگاههای معتبر این رشته در استانهای دیگر شامل :(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون ارشد)

درباره ما | تبلیغات | سوالات متداول خرید بسته ها | طرح خرید فایل های ارزشمند کاربران با تعرفه های مناسب | میزان تخفیف برای بسته‌های آموزشی و منابع آزمون | نحوه خرید منابع و جزوات سایت | طرح ارسال رایگان منابع مخصوص مدیران سایت ها و وبلاگ ها | شرکت در طرح ارسال جزوات رایگان سایت منابع ارشد دکتری طرح عمومی|

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون ارشد کاردانی به کارشناسی           www.1az4.com

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید


برچسب‌ها: منابع ارشد آبخیزداری, منابع کنکور کارشناسی ارشد آبخیزداری, منابع آزمون ارشد آبخیزداری, سوالات ارشد 93, سایت ارشد 94

شماره تماس های مشاوره و خرید منابع و جزوات کارشناسی ارشد و سوالات آزمون ها :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس مدیر فروش ساعت ۸ الی ۲۱ - تماس از طریق لاین ؛ Line نیز مقدور می باشد.
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ - ارسال پیامک ۲۴ ساعته
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸  - ۸۰|۵۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها             PhdAzmoon[at]gmail.com
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته)    store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و درخواست ها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک sen قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

برای درخواست نمایندگی پی اچ دی آزمون و درخواست هر نوع همکاری با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

خبرنامه کارشناسی ارشد : برای عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد برروی لینک روبرو کلیک نمایید : عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد

نحوه عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد پی اچ دی آزمون
۱- روی گزینه اشتراک خبرنامه بخش خبری (عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون ) کلیک نمایید
۲- در صفحه باز شده ایمیل خود را در کادر مخصوص وارد نمایید (در کادر پایین هم حروفی که بصورت گرافیکی مشخص شده وارد نمایید)
۳- یک ایمیل برای تایید صحت آدرس با ایمیل شما ارسال می شود ، که باید ضمن مراجعه با صندوق ایمیل خود ، روی لینک داخل ایمیل کلیک نمایید. (شاید ایمیل ارسالی، به قسمت Spam میل باکس شما برود، لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید)

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
سایت کارشناسی ارشد صنایع غذاییسایت کارشناسی ارشد صنایع غذاییمنابع آزمون دکتری ارشد علوم و صنایع غدایی 94منابع آزمون دکتری ارشد علوم و صنایع غدایی 94سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93سوالات کارشناسی ارشد 93 سراسری | پاسخنامه کنکور ارشد 93
سایر سایت ها
راهنمای خرید منابع و جزوات
1- دریافت قیمت : ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
-- دریافت قیمت : ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
ارسال پیامک: ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
2- پرداخت مبلغ به حساب یا کارت
3- اطلاع دادن آدرس، کدپستی،تلفن ثابت،اطلاعات واریز
تمامی حقوق محفوظ است © منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد 94